Thailand Junior Development Tour
TJDT First Stage Tour

First Stage Tour

Competition rules season 2023-2024

ผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบของ TJDT First Stage Tour โดยเคร่งครัด

Eligibility

เพศชายและหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี (นับจนถึงวันแข่งขัน)
โดยจะทำการแบ่งเป็นประเภทตามอายุและเพศ


Fields

1. หากจำนวนรวมของนักกีฬาทั้งหมดในการแข่งขันน้อยกว่า 30 คน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแข่งขัน
2. จำนวนนักกีฬาขึ้นต่ำในคลาสนั้นๆ คือ 1 คน


Rules & Conditions

 1. รอบการแข่งขันเก็บคะแนนสะสม 6 สนาม โดยเป็นการแข่งขันแบบ stroke play gross score 1 วัน 18 หลุม เพื่อคัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดตามลำดับและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล Order of Merit ที่ประกาศไว้ในหัวข้อ “รางวัล”
 2. การแข่งขันทุกสนามนักกีฬาทุกคลาสใช้รถในการแข่งขัน ผู้ปกครองหรือโค้ชสามารถนั่งรถไปกับนักกีฬาได้ 1 คน (นักกีฬาซื้อรถกอล์ฟและคูปองแคดดี้ที่โปรชอปก่อนการแข่งขัน)
 3. นักกีฬาต้องเล่นตามรุ่นอายุของตัวเองหรือสูงกว่าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักกีฬาแข่งขันในรุ่นอายุที่ต่ำกว่า
 4. เกณฑ์การนับอายุ นับถึงวันที่แข่งขันของรายการนั้นๆ 
 5. หากมีการเลื่อนคลาสระหว่างฤดูกาล คะแนนสะสมจะถูกโอนย้ายตามมาคิดเป็น 80% ของคะแนนที่มี หากคะแนนสะสมที่ย้ายมามีมากกว่าคะแนนสะสมของอันดับที่ 1 ให้ปรับคะแนนสะสมเทียบเท่ากับอันดับที่ 1
 6. กรณีคะแนนเสมอกันในลำดับที่ 1 ให้ตัดสินด้วย Sudden Death Play-Off หากสนามหรือภูมิสภาพอากาศไม่อำนวยในการเล่น Play-off ให้คณะกรรมการตัดสินผลแพ้ชนะด้วย score card countback ตามข้อถัดไป
 7. กรณีเสมมอในลำดับที่ 2-5 ให้ตัดสินผลแพ้ชนะด้วย score card countback ดังนี้
  • เปรียบเทียบสกอร์รวม 9 หลุมสุดท้าย (หลุม 10-18)
  • หากสกอร์ยังเสมอกันให้เปรียบเทียบสกอร์รวม 6 หลุมสุดท้าย (หลุม 13-18)
  • หากสกอร์ยังเสมอกันให้เปรียบเทียบสกอร์รวม 3 หลุมสุดท้าย (หลุม 16-18)
  • หากสกอร์ยังเสมอกันให้เปรียบเทียบสกอร์ย้อนหลังโดยนับจากหลุม 18 ย้อนลงไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะ
 8. กรณีเสมอลำดับที่ 6 เป็นต้นไป ให้นักกีฬาที่คะแนนเท่ากันได้อันดับร่วมกัน
 9. กรณีไม่สามารถเริ่มทำการแข่งขัน เนื่อง สภาพอากาศหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทางคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันอาจจะพิจารณายกเลิกการแข่งขัน และแจ้งวิธีการดำเนินการให้ทราบเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
 10. หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว แต่มีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำให้เล่นจนจบการแข่งขันได้ ทางคณะกรรมการจะตัดสินผลการแข่งขันดังนี้
  • ใช้ผลการแข่งขัน 15 หลุม
  • หากผู้เล่นทั้งหมดในคลาสนั้นๆแข่งขันไม่ครบ 15 หลุม ให้ใช้ผลการแข่งขัน 12 หลุม
  • หากผู้เล่นในคลาสนั้นๆเล่นแข่งขันไม่ครบ 12 หลุม ให้ใช้ผลการแข่งขัน 9 หลุม
  • หากผู้เล่นในคลาสนั้นๆแข่งขันไม่ถึง 9 หลุม ให้ใช้ผลการแข่งขันจากสกอร์รวม 6 หลุม
  • หากมีผู้เล่นในคลาสนั้นๆทำการแข่งขันไม่ครบ 6 หลุม ให้ยกเลิกผลการแข่งขันของคลาสนั้นๆ
 11. ใช้กฎ one ball rules เฉพาะคลาส A และ B
 12. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องอยู่ใน USGA List of Conforming Driver Head (เฉพาะคลาส A และ B)
 13. อนุญาตให้ใช้กล้องวัดระยะ (ปิดการใช้สโลป) ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคอื่นๆในการช่วยวัดระยะ เช่น แอปในโทรศัพท์ นาฬิกาข้อมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่กล้องวัดระยะตามมาตรฐานสากล
 14. ไม่อนุญาตให้ใช้แดดดี้ส่วนตัว

Age Categories

เกณฑ์การนับอายุ (นับถึงวันที่เริ่มการแข่งขัน)

 • 1 Class A
  อายุระหว่าง 16-18 ปี
 • 2 Class B
  อายุระว่าง 14-15 ปี
 • 3 Class C
  อายุระหว่าง 12-13 ปี
 • 4 Class D
  อายุระหว่าง 10-11 ปี
 • 5 Class E
  อายุระหว่าง 7-9 ปี
 • 6 Class F
  อายุต่ำกว่า 7 ปี

* อนุญาตให้นักกอล์ฟเล่นในคลาสที่สูงกว่าอายุของตนเองได้
* ไม่อนุญาตให้นักกอล์ฟเล่นในคลาสที่ต่ำกว่าอายุของตนเอง


Calculation of Cumulative Points

การคิดคะแนนสะสม

 • ลำดับที่

  1

  100 คะแนน + จำนวนนักกีฬาอันดับต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  2

  80 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่อันดับต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  3

  60 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่อันดับต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  4

  40 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่อันดับต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  5

  20 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่อันดับต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  เป็นต้นไป

  10 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่อันดับต่ำกว่า

*กรณีนักกอล์ฟคะแนนสะสมเท่ากันเมื่อแข่งขันครบ 6 สนาม

1. พิจารณาจากสกอร์เฉลี่ย 18 หลุม ของทุกสนามที่แข่งขัน
2. หากสกอร์เฉลี่ย 18 หลุม เท่ากันจะพิจารณาจากจำนวนรายการที่แข่งขัน นักกอล์ฟที่ลงแข่งมากกว่าเป็นผู้ชนะ
3. หากจำนวนรายการแข่งขันเท่ากัน จะใช้วิธีการตัดสินด้วยการแข่งขัน 18 หลุม โดยคณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลาและสถานที่ให้ทราบในภายหลัง

 

* หากมีข้อพิพาทใดๆการตัดสินต่างๆของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

CONNECT WITH Thailand Junior Development Tour ON