Thailand Junior Development Tour
TJDT First Stage Tour

TJDT Tour

กฎการแข่งขันฤดูกาล 2023-2024

ผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบของ Thailand Junior Development Tour

โดยเคร่งครัด

เนื่องจาก TJDT มีจุดประสงค์ที่จะจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องบังคับใช้กฏกติกาตามมาตรฐานสากล เพื่อที่นักกอล์ฟเยาวชนจะได้เรียนรู้และฝึกฝน ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งในด้านกฏกติกา และมารยาทในการแข่งขัน

จำนวนนักกีฬาในการจัดการแข่งขัน

 1. หากจำนวนของนักกีฬาไม่ถึง 3 คนในคลาสนั้นๆ ผู้จัดขอสงวนสิมธิ์ในการยกเลิกการแข่งขันในคลาสดังกล่าว
 2. หากจำนวนรวมของนักกีฬาทั้งหมดในการแข่งขันน้อยกว่า 30 คน ผู้จัดขอสวงนสิทธ์ในการยกเลิกการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. นักกอล์ฟจะต้องเป็นสมาชิกของ Thailand Junior Development Tour เท่านั้น
 2. เพศชาย และหญิง อายุไม่เกิน 23 ปี

รูปแบบการแข่งขัน ของ Thailand Junior Development Tour

การแข่งขันในฤดูกาล 2023-2024 นี้ ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้จัดการแข่งขันดังนี้

 1. รอบเก็บคะแนนสะสม 8 สนาม สนามที่ 1-8 จะทำการแข่งขัน 2 วัน วันละ 18 หลุม รวม 36 หลุม เพื่อคัดเลือกผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด ตามลำดับที่ประกาศในแต่ละภูมิภาค ได้สิทธิเข้าสู่รอบรอบชิงชนะเลิศ The Master Championship 3 วัน (54 หลุม)
 2. รอบชิงชนะเลิศ The Master Championship จะแข่งขันเพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะในแต่ละคลาส ทั้งชายและหญิง เป็นตัวแทนของ TJDT ไปแข่งขัน ที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลีใต้ เข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ

การแข่งขันในฤดูกาล 2023-2024 จะแบ่งกลุ่มตามเพศและอายุ ดังนี้

 • 1Class A
  เกิด 1 พฤษภาคม ปี 2544 ถึง 30 เมษายน 2551
 • 2Class B
  เกิด 1 พฤษภาคม ปี 2551 ถึง 30 เมษายน 2553
 • 3Class C
  เกิด 1 พฤษภาคม ปี 2553 ถึง 30 เมษายน 2555
 • 4Class D
  เกิด 1 พฤษภาคม ปี 2555 ถึง 30 เมษายน 2557
 • 5Class E
  เกิด 1 พฤษภาคม ปี 2557 ถึง 30 เมษายน 2559

เงื่อนไขและกติกาของ TJDT Tour

 • นักกอล์ฟไม่สามารถเปลี่ยนคลาสได้ในระหว่างปีการแข่งขัน
 • นักกอล์ฟต้องเล่นในคลาสตามอายุของตนเอง
 • นักกอล์ฟไม่สามารถเล่นในคลาสที่ต่ำกว่าอายุของตนเองได้

การคิดคะแนนสะสม ในรอบคัดเลือก (36 หลุม)

 • ลำดับที่

  1

  100 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่สกอร์ต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  2

  80 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่สกอร์ต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  3

  70 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่สกอร์ต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  4

  60 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่สกอร์ต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  5

  50 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่สกอร์ต่ำกว่า

 • ลำดับที่

  6 เป็นต้นไป

  40 คะแนน + จำนวนนักกีฬาที่สกอร์ต่ำกว่า

  ตั้งแต่ลำดับที่ 6 เป็นต้นไปนักกีฬาที่สกอร์เท่ากันจะได้คะแนนเท่ากัน

กรณีนักกอล์ฟมีคะแนนสะสมเท่ากันเมื่อจบรอบคัดเลือกจะใช้เกณฑ์การตัดสินดังนี้

 • พิจารณาคะแนนเฉลี่ยที่ทำได้ใน 18 หลุม โดยเฉลี่ยจากจำนวนรายการที่ลงแข่งขันทุกรายการ
 • ซึ่งผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยใน 18 หลุมต่ำกว่าจะเป็นผู้ชนะ
 • หากกรณีคะแนนเฉลี่ย 18 หลุมยังเท่ากัน จะพิจารณาจากรายการที่นักกอล์ฟลงแข่งขันใน TJDT มากกว่าเป็นผู้ชนะ
 • หากมีรายการแข่งขันเท่ากัน จะใช้วิธีให้นักกอล์ฟที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันในระบบ Play off

* หากมีข้อพิพาทใดๆการตัดสินต่างๆของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดตาม THAILAND JUNIOR DEVELOPMENT TOUR ได้ที่