Thailand Junior Development Tour
TJDT First Stage Tour

JGTA Junior Golf Tour of Asia

JGTA  Junior Golf Tour of Asia

JGTA  
Junior Golf Tour of Asia

https://jgta.org

องค์กรเก็บคะแนนสะสมของนักกอล์ฟเยาวชนทั่วเอเชีย โดยมีการเวียนจัดการแข่งขันทั่วทวีปเอเชีย มีเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนของ AJGA American Junior Golf Association 
มีการเก็บคะแนนและจัดอันดับนักกอล์ฟเยาวชน จากการแข่งขันที่จัดขึ้นโดย JGTA เอง และ บางทัวร์นาเม้นท์ที่ได้รับอนุมัติจาก JGTA  

ซึ่งนักกีฬากอล์ฟเยาวชนที่มีอันดับอยู่ในตาราง Order of Merit ของ JGTA จะได้รับ ดาว ในจำนวนที่ระบุไว้ในตารางตามลำดับ ดาวที่ได้รับจะมีประโยชน์คือ นำไปใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของ AJGA โดยไม่ต้องไปเล่นในรอบคัดเลือก (จำนวนดาวที่ต้องใช้ในการสมัคร จะเป็นไปตามรายละเอียดของทัวร์นาเม้นท์นั้นๆของ AJGA )

ดังนั้นถือว่า สิทธิที่ได้รับจากการเก็บคะแนนสะสมจาก JGTA นั้น จะเป็นเส้นทางลัดไปสู่การเข้าร่วมการแข่งขัน ทัวร์นาเม้นท์สำคัญๆ ของ AJGA  ซึ่งหมายถึงการที่จะได้แสดงฝีมือต่อหน้าโค้ชมหาวิทยาลัยชั้นนำและระดับต่างๆ และเป็นอีก 1 เส้นทางของโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆในสหรัฐอเมริกา 

โอกาสดีของนักกีฬากอล์ฟเยาวชน สมาชิกของ TJDT ทุกคน ที่จะคว้าโอกาสดีๆนี้ไว้

เเท็กที่เกี่ยวข้อง

JGTA

ติดตาม THAILAND JUNIOR DEVELOPMENT TOUR ได้ที่