Thailand Junior Development Tour
TJDT First Stage Tour

WAGR World Amateur Golf Ranking คืออะไร?

WAGR  World Amateur Golf Ranking คืออะไร?

มันคือองค์กรของ R&A ทำหน้าที่จัดอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นจากทั่วโลก ที่ลงแข่งขันในรายการที่ได้รับการรับรองจาก R&A เป็นทางการ

WAGR มีประโยชน์อะไร ?

อันดับในตารางคะแนนสะสมโลก จะได้สิทธิและโอกาสต่างๆ เช่น การได้รับเชิญเล่นรายการสมัครเล่นระดับโลก อาทิ World Amateur, Asia Pacific Amateur Championship (Top6 ของประเทศที่มีอันดับอยู่ในตาราง WAGR จะได้รับเชิญ )หรือรายการอาชีพบางรายการ และ สำหรับคนที่มีเป้าหมายในการขอทุนเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา การมีชื่ออยู่ในตารางคะแนนสะสมโลก มันเป็นเส้นทางของโอกาสที่โค้ชมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะได้เห็นชื่อ  ยิ่งมีอันดับโลกสูง โอกาสที่จะได้ทุนมากๆ จากมหาวิทยาลัยดีๆ ก็มีสูงกว่าคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในตารางคะแนนสะสมโลก WAGR

แต่... ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่ไม่มี WAGR จะไม่ได้โอกาสได้ทุนนะครับ คนที่ไม่มี WAGR ก็มีโอกาสได้ทุนจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา แต่อาจจะมีความแตกต่างในทุนที่ได้รับและชื่อชั้นของมหาวิทยาลัย

จะมีชื่อใน WAGR ได้อย่างไร ?

1. ต้องลงแข่งขันในรายการที่ได้รับการรับรองจาก R&A
2. ต้องเป็นการแข่งขัน สโตรคเพลย์ 54 หลุม  (จะแข่ง 2 วันหรือ 3 วันก้อได้)
3. ต้องมีนักกีฬาลงแข่งขันในรายการนั้นไม่น้อยกว่า 8 คน
4. ต้องได้คะแนนจากการแข่งรายการนั้น ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน 

ในไทย ทัวร์นาเม้นท์ส่วนใหญ่ ยังมีความแข็งของทัวร์ หรือ Power ไม่สูงมากนัก ทำให้ส่วนใหญ่ คนที่จะได้คะแนนเกิน 6.5 จะเป็นผู้ชนะเท่านั้น  ทำให้คนพูดว่า ต้องแชมป์ถึงจะได้เข้า WAGR แต่ในความจริงคือ ต้องได้ 6.5 คะแนนขึ้นไป ถึงจะเริ่มมีชื่อในตารางคะแนนสะสมโลก ถึงขั้นตอนนี้ ถึงจะทำการสมัครลงทะเบียนใน WAGR ได้ครับ

อีกประเด็นคือ
นักกีฬาที่ชนะในรายการต้องมีคะแนนไม่เกินกว่า 18 overpar (เฉลี่ยวันละ 6 overpar ตามเงื่อนไขของ WAGR) สำหรับฝ่ายชาย และไม่เกิน 24 overpar สำหรับฝ่ายหญิง (เฉลี่ยวันละ 8 overpar) และหากครบทุกเงื่อนไข แต่ผู้ชนะทำคะแนนเกินกว่าคะแนนเฉลี่ยที่กำหนด เช่น ฝ่ายชายกำหนดให้ไม่เกิน 18 over ถ้าผู้ชนะ จบที่ 19 over รายการแข่งขันนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโลก

 

*******************************************
TJDT TOUR
Thailand Junior Development Tour
By Foresight Sports

#ThailandJuniorDevelopmentTour
#GolfimpactCenter
#ForesightSports
#GeneraliThailand
#BMWBarcelonamotors
#Aboutgrass
#SinghaPattanaAcademyKhonKean
#ThongchaiJaideeFoundation
#GyeonggiGolfAssociationFromKorea
#TheGolfTown
#infiniteGolf
#GolfLab
#MorbucksClub
#Morbuckstradingclub
#JGS
#JuniorGolfScoreboard
#WAGR
#WorldAmateurGolfRanking
#singaporejuniordevelopmenttour
#singaporejuniormasters
#PattanaSportsResort
#BlueCanyonCountryClubPhuket
#RanchoCharnveeResortandCountryClub
#GolfPower
#AsianJuniorMaster

เเท็กที่เกี่ยวข้อง

WAGR TJDT Tour

ติดตาม THAILAND JUNIOR DEVELOPMENT TOUR ได้ที่