Thailand Junior Development Tour
TJDT First Stage Tour

ตารางการแข่งขัน ภาคกลาง

TJDT Tour 2023-2024 เก็บคะแนนสนามที่ 3 ภาคกลาง | JGS | GJGR | SPWAR

17-18 มิถุนายน 2566

สนาม โลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท

103/1-5 หมู่ 8 ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว, ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา 24170

โทรศัพท์ +66 38 835 555

ติดตาม THAILAND JUNIOR DEVELOPMENT TOUR ได้ที่