Thailand Junior Development Tour
TJDT First Stage Tour

First Stage Tour

รางวัลสำหรับการแข่งขัน TJDT ฤดูกาล 2023-2024

รางวัลประจำการแข่งขันในแต่ละสนาม (รอบเก็บคะแนนสนามที่ 1-6)

 • อันดับที่ 1

  ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

  ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

 • อันดับที่ 2-3

  ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

  ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

 • อันดับที่ 4-5

  ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

  ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

 • อันดับที่ 6

  คะแนนสะสม

  เป็นต้นไป คะแนนสะสม

หมายเหตุ
คลาสที่มีผู้เข้าแข่งขัน 3 คน มีถ้วยรางวัล 1 อันดับ
คลาสที่มีผู้เข้าแข่งขัน 4 คน มีถ้วยราววัล 2 อันดับ

รางวัล Order of Merit

*ต้องลงแข่งอย่างน้อย 4 จาก 6 รายการถึงจะมีสิทธิ์ในรางวัล OOM

 • ที่ 1 ของทุกคลาส

  ได้สิทธิ์ ไป TJDT Final Masters Championship

 • ที่ 1 ของทุกคลาส

  ได้เล่น First Stage Tour ฟรี 6 แมท ในฤดูกาลหน้า

 • ที่ 2 ของทุกคลาส

  ได้เล่น First Stage Tour ฟรี 4 แมท ในฤดูลกาลหน้า

 • ที่ 3 ของทุกคลาส

  ได้เล่น First Stage Tour ฟรี 2 แมท ในฤดูกาลหน้า

*นักกีฬาที่จะใช้สิทธิ์รับรางวัล OOM ต้องมีสถานะเป็น TJDT Membership เท่านั้น

ติดตาม THAILAND JUNIOR DEVELOPMENT TOUR ได้ที่