Thailand Junior Development Tour
TJDT First Stage Tour

TJDT Tour

รางวัลสำหรับการแข่งขัน TJDT ฤดูกาล 2023-2024

รางวัลประจำการแข่งขันในแต่ละสนาม (รอบเก็บคะแนนสนามที่ 1-8)

 • อันดับที่ 1

  ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

  ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

 • อันดับที่ 2-3

  ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

  ถ้วยรางวัล + ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

 • อันดับที่ 4-5

  ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

  ประกาศนียบัตร + คะแนนสะสม

 • อันดับที่ 6

  คะแนนสะสม

  เป็นต้นไป คะแนนสะสม

หมายเหตุ
คลาสที่มีผู้เข้าแข่งขัน 3 คน มีถ้วยรางวัล 1 อันดับ
คลาสที่มีผู้เข้าแข่งขัน 4 คน มีถ้วยราววัล 2 อันดับ

รางวัลในรอบคัดเลือกประจำฤดูกาล

8 สนาม ในภาคกลาง
5 สนาม ในภูมิภาค

ผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด 3 อันดับ ในตารางคะแนนสะสม ในแต่ละคลาส ของแต่ละภูมิภาค
และ ผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด 5 อันดับ ในตารางคะแนนสะสมในแต่ละคลาส ของภาคกลาง

จะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน TJDT Final Masters Championship ที่สนาม สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น

รางวัล Order of Merit

ผู้ทำคะแนนสูงสุดในแต่ละคลาส ในแต่ละภูมิภาค จะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน TJDT ฟรีตลอดฤดูกาลหน้า

ผู้ที่ได้สิทธิจากภูมิภาคสามารถใช้สิทธิ์แข่งฟรีเฉพาะภูมิภาคนั้นๆ เท่านั้น

ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้ต้องลงแข่งขัน TJDT
ในตารางคะแนนสะสมภาคกลาง ต้องลงแข่งขัน TJDT ไม่น้อยกว่า 6 สนาม
ในตารางคะแนนสะสมในภูมิภาค ต้องลงแข่งขัน TJDT ไม่น้อยกว่า 3 สนาม

รางวัลในรอบชิงชนะเลิศ The Masters Championship 2023-2024

 • นักกอล์ฟที่ได้ตำแหน่ง ชนะเลิศ ในแมทช์ Masters Championship ทั้งชายและหญิง ในแต่ละคลาส จะได้รับสิทธิดังนี้
  1. รับสิทธิในการเข้าร่วมแข่งขัน กอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ ASIAN JUNIOR MASTER 2024 ที่สนาม Blue Canyon Country Club, Phuket พร้อมรับการสนับสนุน ค่าตั๋วเครื่องบิน  ค่าสมัครเข้าร้วมการแข่งขันและ ค่าที่พัก 5 คืน
  2. รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศเกาหลีใต้
  3. รับสิทธิเข้าร่วม TJDT SUMMER CAMP ที่ สิงห์พัฒนา ขอนแก่น 1 สัปดาห์ พร้อมรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% มูลค่า 35,000 บาท
  4. รับการสนับสนุนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจาก อินฟินิท มูลค่า 15,000 บาท
 • นักกอล์ฟที่ได้ตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ในแมทช์ Masters Championship ทั้งชายและหญิง ในแต่ละคลาส จะได้รับสิทธิดังนี้
  1. รับสิทธิในการเข้าร่วมแข่งขัน กอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ ASIAN JUNIOR MASTER 2024 ที่สนาม Blue Canyon Country Club, Phuket พร้อมรับการสนับสนุน ค่าตั๋วเครื่องบิน  ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
  2. รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศเกาหลีใต้
  3. รับสิทธิเข้าร่วม TJDT SUMMER CAMP ที่ สิงห์พัฒนา ขอนแก่น 1 สัปดาห์ พร้อมรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% มูลค่า 17,500 บาท
  4.  รับการสนับสนุนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจาก อินฟินิท มูลค่า 10,000 บาท
 • นักกอล์ฟที่ได้ ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแมทช์ Masters Championship ทั้งชายและหญิง จะได้รับสิทธิดังนี้
  1. รับสิทธิในการเข้าร่วมแข่งขัน กอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ ASIAN JUNIOR MASTER 2024 ที่สนาม Blue Canyon Country Club, Phuket พร้อมรับการสนับสนุน  ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
  2. รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศเกาหลีใต้
  3. รับสิทธิเข้าร่วม TJDT SUMMER CAMP ที่ สิงห์พัฒนา ขอนแก่น 1 สัปดาห์ พร้อมรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 20% มูลค่า 8,750 บาท
  4.  รับการสนับสนุนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจาก อินฟินิท มูลค่า 5,000 บาท
 • นักกอล์ฟที่ได้ ตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 3 และ 4 ในแมทช์ Masters Championship ทั้งชายและหญิง
  1. สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศเกาหลีใต้
  2. รับสิทธิในการเข้าร่วมแข่งขัน กอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ ASIAN JUNIOR MASTER 2023 ที่สนาม Blue Canyon Country Club, Phuket

ติดตาม THAILAND JUNIOR DEVELOPMENT TOUR ได้ที่