Thailand Junior Development Tour
TJDT First Stage Tour

เกี่ยวกับเรา

ทัวร์นาเม้นท์สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น ตั้งแต่ระดับยุวชน จนถึงระดับเยาวชน

โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาไปสู่อนาคต บนเส้นทางด้านการศึกษา และเส้นทางสายอาชีพ

มีนโยบายสนับสนุนนักกอล์ฟและเยาวชน ดังนี้

  • สนับสนุนและส่งเสริมในด้านการพัฒนาฝีมือ จากการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับมาตรฐานของทัวร์นาเม้นท์
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์มาตรฐานในต่างประเทศ 
  • สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อโอกาสในการรับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
  • สนับสนุนให้นักกีฬาของ TJDT TOUR เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ในการคัดเลือกของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
  • สนับสนุนและส่งเสริม ให้ก้าวไปสู่เส้นทางสายอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป

นักกอล์ฟ

ดูทั้งหมด

ตารางการแข่งขัน

ภาคกลาง
FIRST STAGE TOUR

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ติดตาม THAILAND JUNIOR DEVELOPMENT TOUR ได้ที่