Thailand Junior Development Tour
TJDT First Stage Tour

เกี่ยวกับเรา

Thailand Junior Development Tour

ทัวร์นาเม้นท์สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น ตั้งแต่ระดับยุวชน จนถึงระดับเยาวชน

โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาไปสู่อนาคต บนเส้นทางด้านการศึกษา และเส้นทางสายอาชีพ

มีนโยบายสนับสนุนนักกอล์ฟและเยาวชน ดังนี้

  • สนับสนุนและส่งเสริมในด้านการพัฒนาฝีมือ จากการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับมาตรฐานของทัวร์นาเม้นท์
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์มาตรฐานในต่างประเทศ 
  • สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อโอกาสในการรับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
  • สนับสนุนให้นักกีฬาของ TJDT TOUR เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ในการคัดเลือกของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
  • สนับสนุนและส่งเสริม ให้ก้าวไปสู่เส้นทางสายอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป

Thailand Junior Development Tour ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย Golf Impact Center

ที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการแข่งขันระดับสมัครเล่นและการแข่งขันระดับอาชีพ ซึ่งทัวร์นาเม้นท์นี้ได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากหลายองค์กร

ทาง Thailand Junior Development Tour หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริม เปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนไปสู่เป้าหมาย และประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟ สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

TJDT TOUR

ติดตาม THAILAND JUNIOR DEVELOPMENT TOUR ได้ที่